Zakaj e - izobraževanje?

E-izobraževanje ali spletno učenje je izobraževanje na daljavo podprto s spletno tehnologijo.

Vse kar uporabnik potrebuje je dostop do spleta in spletni brskalnik.
Services

Nižji stroški

Prihranki podjetja pri razvoju kadrov so najbolj poglavitna ROI prednost uvedbe e-izobraževanja za podjetja. Dolgoročni prihranki v nekaterih panogah dosegajo tudi do 4x nižje stroške.

Časovni prihranki

E-izobraževanje omogoča zaposlenim hitro in ponovljivo učenje. Eden največjih
problemov klasičnih izobraževalnih metod je časovna potratnost tečajev, saj za
zaposlene to pomeni čas odsotnosti iz delovnega mesta.

Učinkovitost

E-izobraževanja so ponovljiva in neomejena v obsegu, ni potnih stroškov, prenočitev, odsotnosti iz delovnega mesta, materialnih stroškov, tiskanja materialov,…

Večja fleksibilnost

E-izobraževanje je fleksibilno, tako geografsko kot časovno. Uporabniki dostopajo do učnih vsebin na zahtevo, učenje je prilagojeno ritmu posameznika in ne obratno. Omogoča usposabljanje oddaljenih kadrov (npr. prodajniki in serviserji na tujih trgih), hitrejše uvajanje novih kadrov (onboarding),…

Učenje na poti

Z uporabo spletne učilnice se zaposleni lahko učijo kjerkoli in kadarkoli (doma ali med nižjo službeno obremenjenostjo) in s tem izobraževanje ni v konfliktu z ostalimi pomembnimi in časovno občutljivimi delovnimi nalogami.

Distribucija znanja

S preprostimi orodji podjetje lahko samo izdela in distribuira e-tečaje po svoji mreži.

Boljše razumevanje

Pri e-vsebinah je učeči interaktivni akter, ne le pasivni poslušalec. Sprotno samopreverjanje znanja jim daje občutek napredka in samozavest, multimedijski elementi pa pripomorejo boljšemu razumevanju tematike. Sodobna tehnologija in možnost mobilnega učenja poveča zanimanje in pozornost izobražujočih (predvsem milenijske generacije).

Spremljanje napredka

Učeči sproti dobivajo povratne informacije o svojem napredku, hkrati pa vodstvu omogoča (dnevno) analizo poteka izobraževanj, rezultatov posamenikov in avtomatsko preverjanje ter certificiranje kompetenc zaposlenih.

Organizacija znanja

Spletna učilnica olajšuje celovito upravljanje znanja podjetjem, ki se zavedajo, da največja dodana vrednost temelji na znanju kadrov. Omogoča hitro (”just-in-time”), organizirano in preverljivo širjenje in izmenjavo novih strokovnih informacij, znanj po celotni organizaciji.

Services
awards

Nagrade

Za naša dela smo prejeli naslednje prestižne nagrade.

Naše stranke s področja izobraževanja

awards

Študije primerov / Portfolio

Nekaj ​​primerov naših del.