Produkcija vsebin, Frames CMS

Interaktivna učna gradiva

Radovednih pet je medpredmetno povezana učna serija za 4. in 5. razred, v kateri simpatični stripovski junaki spremljajo in spodbujajo učence med učenjem v šoli in doma.

Povzetek projekta
  • SHARE