Mobile app

UČNO ORODJE ZA DOLOČANJE TIPIČNIH SLOVENSKIH KAMNIN

Aplikacija KamenCheck, je učni pripomoček s pomočjo katerega lahko po principu določevalnega ključa določamo tipične slovenske kamnine. Uporaba aplikacije prispeva k izboljšanju kakovosti poučevanja geoloških vsebin v naravoslovnih predmetih v formalnem šolskem sistemu. Vsebine so oblikovane na podlagi analiz veljavnih državnih učnih načrtov in prilagojene potrebam učiteljev in učencev. Takšni učni pripomočki so bolj zanimivi in inovativni za uporabo, predvsem pa združujejo možnost interaktivnega učenja tako v razredu kot v naravi.

Povzetek projekta
  • SHARE